వీడియో = గొప్ప -> దీన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి! + సభ్యత్వం YouTube
మోడల్ విమానం ఎందుకు ఎగురుతుంది? - విమాన ప్రవర్తన
ప్రకటనను లోడ్ చేస్తోంది ...
చిత్రాన్ని ప్రీలోడ్ చేయండి
తదుపరిది

మోడల్ విమానం ఎందుకు ఎగురుతుంది? - ప్రతిఘటన, రూప నిరోధకత, ప్రొఫైల్‌లో తేలిక

రద్దు
లైట్ ఆఫ్ చేయండి
ఆటో నెక్స్ట్
థియేటర్
0 వ్యాఖ్యలు
3.077 అభిప్రాయాలు
రిపీట్ రిపీట్
మరిన్ని వీడియోలు మరిన్ని వీడియోలు
మోడల్ విమాన సిద్ధాంతం
మోడల్ ఫ్లయింగ్ నేర్చుకోండి
టాప్

Willkommen

ఇన్స్టాల్
×